Padlószőnyegvilág

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák szolgáltató adatai (neve, elérhetőség, weboldal, telefonszám, adószám, nyilvántartási szám, számlavezető bank, számlaszám), mint üzemeltető továbbá (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: https://www.padloszonyegvilag.hu/aszf.pdf

1

Weboldal címe

https://www.padloszonyegvilag.hu/

2

Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: PadlóSzőnyegVilág
Szolgáltató elérhetősége: info@padloszonyegvilag.hu
Adószáma: 60928012125
Nyilvántartási száma: 24999895
Számlavezető: CIB Bank Zrt.
Számlaszám: 10702301-68822776-51100005
A szerződés nyelve: magyar

3

Ügyfélszolgálat/weboldal elérhetősége

Weboldal: www.padloszonyegvilag.hu
Telefonszáma: +36 30 295 1202 (normál díjszabású)
E-mail: info@padloszonyegvilag.hu
Elérhetősége: 8.00 – 20.00-ig

4

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.
1.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak (kivétel a letöltés menüpontban található dokumentumok) vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
1.4. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

5

Adatkezelési szabályok

 1.5. Rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk. Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

6

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termékeket csak online vásárolható meg. Előzetes időpont egyeztetés után padlószőnyeg koffereinket megtekintheti otthonában vagy egy megbeszélt helyen, így leadhatja személyesen is megrendelését és megnézheti a termék színét és anyagát. Vidékre futárszolgálattal vagy postai úton kérésre mintát küldünk ki. A termékek árai forintban értendőek valamint bruttó árak (Alanyi adómentes árak). Az árak tartalmazzák a csomagolási díjat, viszont nem tartalmazzák a házhoz szállítási díját Budapest területén kívül. Budapest területén belül ingyenesen szállítjuk ki termékeinket. Vidéki kiszállítást futárszolgálattal tudjuk biztosítani.
1.7. A weboldal Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg. A termékeknél megjelenített képek nem minden esetben adják vissza a termék pontos színét, színárnyalatát ezért a valóságtól eltérhetnek, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Tévedés, változtatás jogát fenntartjuk, ebből eredő károkért felelősséget nem vállalunk!
1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

7

Rendelés menete

1.9. Rendelését e-mailen keresztül, vagy a kapcsolat menüpontban található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével tudja leadni.
1.10. Megrendelés esetén 24órán belül visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre, amennyiben nem kapja meg a visszaigazolást úgy keressen meg telefonon minket.
1.11. A fizetési módot a megrendeléskor választhatja ki. Előlegkánt 50%-ot kérünk, amit átutalással vagy készpénzben tud teljesíteni, ennek beérkeztével-átvételével kezdődik a megrendelés. A vételár második részének kiegyenlítése történhet: Utánvétellel, a termék kézhezvételkor a futárszolgálat kézbesítőjének készpénzben. Előre utalással a visszaigazoló e-mailben megadott számlaszámra teljesítve. Teljes összeg előre utalása esetén a Vevőnek a megrendelt áru átvételekor semmilyen fizetési kötelezettsége nincs. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

8

Kiszállítás, személyes átvétel

1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók és a visszaigazolástól függ.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

9

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 20 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
1.14. Általános teljesítési határidő, a lekérdezett visszaigazolástól számított időben. Ettől eltérő időpont esetén tájékoztatjuk a vásárlót előre. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

10

Lehetséges fizetési módok

1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás (előre utalás)

11

Elállás joga

1.16. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket saját költségére. Eltérő megállapodása hiányában a Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
1.17. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

12

Garancia, jótállás

1.18.

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Egyéb garanciális feltételeket a garancia menüpontba találja meg.

13

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak elektronikus levélben (Szolgáltató email címe).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

14

Panaszkezelés

 1.19. A weboldal köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

15

Vegyes rendelkezések

 1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2020.05.12 Kedd